Fascikle: Srbija od srca / Srbija od srca, Meka Fascikla