Fascikle: Alta Nova / Meka Fascikla, Štamparija Alta Nova