Za kvalitetan proizvod potrebni su i kvalitetni materijali. Papir, boje i drugi materijali koji se koriste u našoj štampariji su isključivo renomirani proizvodi evropskih proizvođača

Štamparija Alta Nova

Štamparija Alta NovaŠtamparija Alta Nova je za proteklih dvanaest godina kontinuirano rasla, investirajući svake godine u novu opremu, znanje i ljude. Danas je Štamparija Alta Nova poslovni sistem koji kvalitetno i profesionalno servisira renomirane domaće i strane kompanije u pogledu produkcije štampanih proizvoda. Optimalna veličina preduzeća od 20 stalno zaposlenih iskusnih grafičara, omogućava brzu, fleksibilnu i kontrolisanu proizvodnju, što daje za rezultat kvalitetnu štampu u minimalnom roku po povoljnoj ceni.


Tehnologija i oprema

Štamparija - Tehnologija i opremaPogon štamparije sadrži opremu za štampu i izradu grafičkih proizvoda. U pogonu štampe nalaze se dve Heidelberg mašine najnovije generacije i to PM 74-4 četvorobojna i PM 74-2 dvobojna mašina. Na njima se štampaju kolorni katalozi, brošure, knjige, posteri i drugo; ali i jednobojni i dvobojni poslovi. Pored ovih štamparskih jedinica B2 formata, tu je i B3 Roland Praktika, mašina za poslove manjeg formata: vizit karte, memorandumi, koverte i drugo.

Četvorobojna mašina Heidelberg PM74-4 je preko posebne opreme i računarskog programa povezana sa računarima u dizajn studio. Time je omogućena dodatna kontrola kvaliteta posla, optimizacija i skraćenje potrebnog vremena za pripremu mašine na svega 10 minuta. Uz kratko vreme starta mašine i brzinu štampe od 12.000 otisaka/h, moguće je ispoštovati današnje izuzetno kratke rokove štampe uz permanentnu kontrolu kvaliteta. Pogon štampe radi u dve i tri smene šest dana u nedelji.

U pogonu grafičke dorade vrše se završne radnje obrade i poveza svakog grafičkog proizvoda. Sečenje tabaka vrši se na Polar ED 115 grafičkom nožu, savijanje na Heidelberg Stahlfolder Ti-52 mašini sa posebnim dodacima za in-line povezivanje lepkom, perforaciju, bigovanje, obrezivanje i jedinstvenim dodatkom za tzv. double-gate folding. Dodatna zaštita i obrada papira se vrši mat ili sjajnom plastifikacijom. Opciono dekorativno naglašavanje slika i objekata na proizvodu se vrši uz vrlo atraktivno parcijalno UV-lakiranje. Nanošenje blindruka, zlatotiska, štancovanje specijalnih oblika, lepljenje, spajanje, sklapanje i mnoge druge operacije vrše se u ovom procesu kako bi se dobio željeni efekat krajnjeg proizvoda. Pored standarnih poveza klamer, spirala, broš i tvrdi povez, u doradi se primenjuju i posebni načini uveza – nitnom, koncem, spojnicom i lepkom.

Nakon finiširanja grafičkog proizvoda, vrši se finalna provera, pakovanje u pakete i ekspedicija proizvoda dostavnim vozilom na željeno odredište. Takođe, po potrebi radi se i usluga adresiranje (štampa adresa primaoca iz dostavljene baze podataka) i slanje poštom ili kurirskom službom.

Pored savremene opreme, za dobru i efikasnu proizvodnju još je važniji kvalitetan kadar. U Štampariji Alta Nova svi zaposleni su iskusni grafičari i čine uigran tim koji zajedno radi dugo godina. Uvek motivisani i spremni za maksimalno angažovanje u cilju brze i kvalitetne produkcije.

Objekat u kome posluje štamparija je objekat u vlasništvu i namenski građen za ovu delatnost. Obezbeđeni su kvalitetni uslovi rada, skladištenja materijala i gotovih proizvoda. Kontrola temperature i kvaliteta vazduha, kao i korišćenje savremenih eko materijala doprinosi zdravom radnom okruženju.

Dizajn studio

Štamparija - dizajn studioU studiju za dizajn i grafičku pripremu vrši se oblikovanje grafičkih izdanja. Iskusni dizajn/operateri izrađuju predloge dizajna, prelom knjiga, časopisa, kataloga i dr. Takođe, vrši se skeniranje i obrada fotografija, elektronska montaža tabaka, tehnička i sadržajna kontrola donete pripreme za štampu.

Pre procesa štampe, ukoliko je potrebno, klijent može da proveri i odobri probni otisak kako bi se napravila dodatna kontrola i sprečila eventualna greška u štampi.