Za kvalitetan proizvod potrebni su i kvalitetni materijali. Papir, boje i drugi materijali koji se koriste u našoj štampariji su isključivo renomirani proizvodi evropskih proizvođača