Sve brži tempo poslovanja nameće kratke rokove i pravovremene poslovne informacije. Poštujući zahteve tržišta i uz velike proizvodne kapacitete i mogućnosti, obezbeđujemo Vam minimalne rokove izrade za Vaš štampani materijal

Uputstva za pripremu štampe

U download sekciji našeg sajta preuzmite priložena uputstva i vaše fajlove za štampu pripremite kako je naznačeno.

Poslovni dokumenti

FTP Pristup

Alta Nova FTP server: 94.230.187.61 port: 21, active mode

javni pristup:
user: user
pass: user

za kreiranje Vašeg FTP naloga pozovite naše operatere grafičke pripreme