Štampani materijal je vrlo važan segment u Vašoj poslovnoj komunikaciji. On mora da ostavi dobar utisak kod Vašeg klijenta i obezbedi pozitivan efekat za Vaše proizvode i usluge. Mi Vam nudimo vrhunske i profesionalno odštampane grafičke proizvode

Uputstva za pripremu štampe

U download sekciji našeg sajta preuzmite priložena uputstva i vaše fajlove za štampu pripremite kako je naznačeno.

Poslovni dokumenti

FTP Pristup

Alta Nova FTP server: 94.230.187.61 port: 21, active mode

javni pristup:
user: user
pass: user

za kreiranje Vašeg FTP naloga pozovite naše operatere grafičke pripreme