Za kvalitetan proizvod potrebni su i kvalitetni materijali. Papir, boje i drugi materijali koji se koriste u našoj štampariji su isključivo renomirani proizvodi evropskih proizvođača

Uputstva za pripremu štampe

U download sekciji našeg sajta preuzmite priložena uputstva i vaše fajlove za štampu pripremite kako je naznačeno.

Poslovni dokumenti

FTP Pristup

Alta Nova FTP server: 94.230.187.61 port: 21, active mode

javni pristup:
user: user
pass: user

za kreiranje Vašeg FTP naloga pozovite naše operatere grafičke pripreme