Uz brzi odgovor na zahteve, dodatnu proveru Vaše grafičke pripreme i otpremu odštampanog materijala na željenu adresu, ubrzavamo, olakšavamo i smanjujemo Vaše angažovanje oko produkcije

Uputstva za pripremu štampe

U download sekciji našeg sajta preuzmite priložena uputstva i vaše fajlove za štampu pripremite kako je naznačeno.

Poslovni dokumenti

FTP Pristup

Alta Nova FTP server: 94.230.187.61 port: 21, active mode

javni pristup:
user: user
pass: user

za kreiranje Vašeg FTP naloga pozovite naše operatere grafičke pripreme