Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije
Knjige i monografije

Knjige i monografije

Knjige predstavljaju pisani dokument u većem obimu. Ljudi su vekovima beležili priče, događaje i dokumente u pisanoj formi. Pojava štampe kao jedan od najznačajnih pronalazaka u istoriji čovečanstva, omogućava da se knjige lakše i više umnožavaju i to postaje glavni činilac za širenje nauke i opšteg obrazovanja. Za taj pronalazak koji datira iz 15. veka zahvalni smo Johanu Gutenbergu. Uzima se da je knjiga najznačajnija tekovina civilizacije. Svetski dan knjige obeležava se 23. aprila.

Kategorija Tagovi: , , ,