štampa ncr blokova

Prikazan jedan rezultat

  • NCR blokovi

    NCR blokovi su obrasci povezani u blok čiji se listovi prilikom pisanja kopiraju i tako dobijamo jednu ili više kopija istog dokumenta. Najčešči blokovi ovog tipa su blok računa, otpremnica, dostavnica, priznanica, reversa i drugi. Vrlo su praktični i zato su neizostavan štampani materijal u svakoj kompaniji ili organizaciji. Kako ovi obrasci treba da sadrže osnovne podatke o organizaciji koja izdaje ovaj dokument, praktično je da budu brendirani, odnosno da svaki list ovog bloka sadrži odštampan logo i generalije.