Ugrinovački put 16a
Pon - Pet: 08:00 - 16:00

NCR blokovi

NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova
NCR blokovi - Štamparija Alta Nova

NCR blokovi

NCR blokovi su obrasci povezani u blok čiji se listovi prilikom pisanja kopiraju i tako dobijamo jednu ili više kopija istog dokumenta. Najčešči blokovi ovog tipa su blok računa, otpremnica, dostavnica, priznanica, reversa i drugi. Vrlo su praktični i zato su neizostavan štampani materijal u svakoj kompaniji ili organizaciji. Kako ovi obrasci treba da sadrže osnovne podatke o organizaciji koja izdaje ovaj dokument, praktično je da budu brendirani, odnosno da svaki list ovog bloka sadrži odštampan logo i generalije.

Opis

Štampamo i izrađujemo ovu vrstu blokova u visokom kvalitetu. Za njihovu izradu koristi se poseban samokopirajući papir (CCP – Carbonless copy paper). Pod pritiskom olovke ovaj papir sa zadnje strane predaje boju na sledeći list koji tu boju prima i tako se stvaraju kopije. NCR blokovi se štampaju u tehnici ofset štampe upotrebom Pantone ili CMYK skalom boja. Uglavnom se izrađuju u standardnim formatima A4, A5, i A6 ali po potrebi mogu biti i u nestandardnim formatima. Blok sadrži najčešće 100 listova ali nije obavezno. Listovi mogu biti perforisani na jednom ili više masta i po potrebi numerisani. Po zahtevu moguće je da svaka kopija bude u određenoj boji, što olakšava praćenje ove dokumentacije u poslovanju.