Izbor odgovarajućeg papira ili materijala za izradu proizvoda često može predstavljati priličan izazov. Nakon što je dizajner napravio odličan dizajn za vaš štampani proizvod, potrebno je izabrati papir ili više papira od kojih će vaš proizvod biti napravljen. Izbor papira određuje dizajner zajedno sa poručiocem posla. Izabrani papir treba da bude u skladu sa samim dizajnom, namenom ili vrstom proizvoda koji se realizuje. Naravno, i mi kao štamparija sa velikim iskustvom, možemo da pomognemo oko ovog izbora, ali je konačna odluka na poručiocu.

Izbor papira na osnovu proizvoda

U zavisnosti od same vrste i namene proizvoda neki papiri se sami nameću.

Za produkciju samolepljivih nalepnica koristiće se samolepljivi papir, ili popularno muflon papir. Ovaj papir dolazi u više varijanti: sa pojačanim lepkom – za lepljenje na blago hrapavim površinama, sa lepkom otpornim na zamrzavanje – deklaracije za smrznutu robu, sa površinom za štampu u boji ili finim teksturama – za etikete za vino i drugi.

Za proizvodnju kutija i druge ambalaže se uglavnom biraju deblji papiri, odnosno kartoni (gramature preko 200 g/m2). Kartoni opet, dolaze u raznim debljinama i sa različitim karakteristikama. U zavisnosti od veličine kutije ili njenog sadržaja, bira se i odgovarajuća debljina kartona. Po kvalitetu i kategorizaciji kartone možemo podeliti u više kategorija.

Vrste kartona

  • Premazni kartoni – (popularno kunstdruk) pogodan za reprodukciju kolora u najvišem kvalitetu i štampu sa obe strane. Dolaze u gramaturama (debljini) od 250 do 400 g/m2. Pogodni su i za plastifikaciju, blindruk, zlatotisak i druge završne obrade. Koriste se i za izradu korica za knjige i kataloge, izradu fascikli, vizit karti, POS materijala i drugo.
  • Nepremazni kartoni – (ofstni papir) kako nemaju premaz, daju proizvodu „natur“ ili „eko“ izgled. Pogodni su za obostranu štampu. Raspoloživi su u gramaturama od 200, 250 i 300 g/m2. Nisu predviđeni za plastifikaciju. Koriste se i za izradu korica za knjige, brošure i drugo.
  • GC1 i GC2 kartoni su kvalitetni materijali i imaju premaz samo sa jedne strane. Povećane debljine i krutosti, daju kutijama i ambalaži kompaktan i ozbiljan izgled, ali i neophodnu čvrstinu i izdržljivost. Premazna strana je pogodna za visokokvalitetnu štampu, plastifikaciju, blindruk i foliotisak. Dolaze u gramaturama od 230 do 360 g/m2. Primenu nalaze i kod izrade fascikli, razglednica, vizit karti, korica za knjige i brošure i drugog štampanog materijala.
  • GD1 i GD2 kartoni takođe imaju premaz samo sa jedne strane. Nešto su nižeg kvaliteta od GC1 i GC2 kartona i koriste se za izradu ekonomične lake ambalaže i drugih proizvoda. Zadnja strana može biti bela ili natur (smeđa). Dolaze u gramaturama od 230 do 450 g/m2. Ova vrsta kartona naziva se popularno hromokarton.
  • Lepenka je čvrst i debeo materijal koji se svakodnevno koristi u štampariji. Dolazi u debljinama od 1 do 3 mm. Nije predviđen za direktnu štampu, mada smo često, po zahtevu dizajnera ostvarivali štampu direktno na lepenci kao i suvi žig i foliotisak. Osnovna namena lepenke je da pruži izuzetnu čvrstinu i debljinu tamo gde je potrebno. Od lepenke se prave tvrde korice za knjige, agende, sveske i luksuzne kataloge. Naravno i luksuzne kutije i druga ambalaža. Lepenka se u procesu grafičke dorade presvlači štampanim tabacima ili knjigovezačkim platnom i tako se dobijaju izuzetno čvrsti proizvodi, ili delovi proizvoda koji su u punom koloru, plastificirani, sa zlatotiskom ili na drugi način oplemenjeni.
  • Mikroval je vrsta kartona koji se najčešće koristi za izradu zbirnih ili transportnih kutija ali i za kutije za flaše, obuću, prehranu i drugo. U zavisnosti od potrebne debljine i čvrstine grafičkih proizvoda, koristi se mikroval u debljinama 1.5 mm, 3 mm (troslojni) i 5 mm (petoslojni). Mikroval je takođe moguće presvući štampanim tabacima kako bi kutije bile atraktivne i lepe.
  • Specijalni i dizajnirani kartoni su vrsta kartona koji dolaze u širokoj paleti boja i tekstura. Koriste se kada je potrebno izraditi luksuznu ambalažu, korice za knjige i brošure, fascikle, vizit karte, čestitke, pozivnice, diplome i mnoge druge proizvode, gde je potrebno istaći kvalitet i stvoriti premium utisak. Veliki izbor ovih kartona može se videti u posebnim katalozima dizajniranih papira i izvršiti odabir odgovarajućeg materijala. Neki od njih su vrlo specifični, napravljeni od pamuka, određenog procenta vune, vlakana trave pa čak i kafe. Ovi kartoni su, uz određena ograničenja, pogodni za štampu, foliotisak, blindruk, štancovanje i ostale vrste grafičke dorade. Dolaze u gramaturama od 250 do 400 g/m2. Veću cenu ovih kartona opravdava njihov premium izgled i široka paleta boja i tekstura u kojoj dolaze.

Za štampu i izradu knjiga, monografija, brošura i časopisa, najčešće se koristi premazni papir, kod nas poznatiji kao kunstdruk (na nemačkom kunst – umetnost, druk – štampa). To je papir koji ima fini troslojni premaz sa obe strane koji obezbeđuje najviši kvalitet kako kolorne (CMYK) tako i spot (Pantone) štampe. Ovaj premazni (coated) papir dolazi u varijantama mat i sjaj. Mat kunstdruk se značajno više upotrebljava od sjajnog. Elegantniji je i pogodniji za čitanje, jer nema neprijatnog odsjaja koji sjajni kunstdruk stvara. Za knjižni blok (listove) knjiga i brošura najčešće se koriste gramature od 90 do 170 g/m2.  I korice se izrađuju od kunstdruka ali većih gramatura – od 200 do 350 g/m2.

Takođe, za štampu ovih izdanja se koristi i nepremazni (uncoated) papir, kod nas poznatiji kao ofsetni papir ili ređe bezdrvi. To je gladak i kvalitetan papir najšire namene, pogodan za štampu i grafičku doradu. Kako ovaj papir nema premaz, štampa na njemu izgleda manje kontrastno i izražajno u odnosu na štampu na premaznom papiru. Pogodan je i za pisanje pa se koristi i za izradu svesaka, blokova, agendi i drugih proizvoda. Raspoloživ je u gramaturama od 60 do 200 g/m2. Takozvani Šamoa papir je posebna vrsta ofsetnog papira sa lepom krem bojom. Koristi se najčešće za proizvodnju agendi i rokovnika.

Za štampu knjiga koristi se i volumenozni papir. To je lagan a naizgled deblji papir. Volumen ovih papira često ima indeks 2.0 što znači da je čak duplo deblji od standardnog papira iste gramature. Izbor papira za knjige štampane na ovom papiru odaju utisak obimnosti, čak i kada imaju manji broj listova. Štamparska svojstva ovog papira odgovaraju štamparskim svojstvima ostalih štamparskih papira. Dolazi u gramaturama 60, 70 i 80 g/m2.

Izbor papira

Reciklirani papiri su posebna kategorja. Kako većina papira u svom sastavu imaju određeni procenat starog papira, reciklirani papiri su 100% napravljeni od starog, korišćenog papira. Ovi papiri dolaze u različitom nivou kvaliteta. Mi koristimo isključivo kvalitetne reciklirane papire kako bi štampani proizvod bio visokog kvaliteta. Ovi papiri se koriste kada se stavlja akcenat na zaštitu životne sredine.

NCR papir (Carbonless copy paper) je posebna vrsta samokopirajućeg papira koja se koristi kada je potrebno pisanjem ili ispisom na matričnom štampaču napraviti jednu ili više kopija. Ovaj papir ima svojstvo da pod pritiskom olovke “predaje” zapis na papir koji se nalazi ispod njega. Efekat kao kada se koristi indigo papir. Koristi se za izradu blokova otpremnica, priznanica, računa, radnih naloga i drugih dokumenata ove vrste. Proizvodi se u gramaturama 50-60 g/m2, ali i kao polukarton u 130 g/m2. Raspoloživ je i u nekoliko osnovnih boja.

Natron papir (Kraft) se koristi uglavnom za pakovanje paketa, izradu vreća, kesa i raznih vrsta pakovanja, ali i kod specijalno dizajniranih proizvoda, gde je potrebno postići „natur“ izgled. Otporan na kidanje, cepanje, pucanje i razvlačenje. Može se štampati i dorađivati. Uglavnom se proizvodi u smeđoj i beloj boji. Dolazi u gramaturama od 40 do 80 g/m2.

Etiketni papir se koristi za izradu etiketa. Najčešća primena je u pivskoj ali i u drugim industrijama. Ovaj papir nema sopstveni sloj lepka, već se lepak nanosi u samom procesu etiketiranja flaša. Za efektniji izgled samih etiketa, koristi se metalizirani etiketni papir.

Sintetički papir je papir posebnih karakteristika. Ovaj papir je otporan na vodu ali i razne hemikalije. Takođe je otporan i na cepanje i kidanje. Koristi se u uslovima gde je potrebna veća izdržljivost proizvoda od papira. Najčešće nalazi primenu u bolnicama, labaratorijama, hemijskoj industriji… Koristi se za izradu deklaracija, nalepnica, obeleživača i drugih proizvoda koji su izloženi posebnim uslovima u eksplataciji.