Temelj svake veze, bilo lične ili poslovne, je održavanje kontakata i stalna komunikacija. Razmislite kada ste se poslednji put obratili trenutnim ili potencijalnim kupcima? Budući da smo pod stalnim vremenskim pritiskom, ovaj važan segment komunikacije sa kupcima često se zaboravlja. Kupci moraju da osete da su vam važni i posebni i da ulažete puno truda u njih. Personalizovana štampa daje ogromnu prednost u marketingu kompanijama koje su toga svesne. Takve kompanije koriste prednost personalizovanog štampanog materijala koju omogućava digitalna štampa.

Personallizovana štampa

Direktni marketing je ključ uspeha

Kada govorimo o direktnom marketingu, između ostalog mislimo na direktno adresiranu poštu koja vas čeka u poštanskom sandučetu i namenjena je upravo vama. Dakle, vaše ime će se naći na koverti, čak i unutra ćete biti iznenađeni pismom sa vašim imenom, a pored toga i kuponom sa posebnim popustom. Iza svega ovoga stoje mašine za digitalnu štampu koje omogućavaju različito štampanje različitih grafičkih elemenata, tekstova, brojeva ili slika povezanih sa bazom podataka. To je velika prednost u odnosu na ofset štampu, gde je finalni izgled vezan za grafičke forme (CTP ploče) i tu personalizacija štampanih materijala nije izvodljiva.

Personalizovana štampa – neograničene mogućnosti

Mogućnosti personalizacije štampanog materijala je zaista ogromna. Štampanje promenljivih podataka moguće je na gotovo svim štampanim materijalima u bilo kom obliku. Personalizovana štampa se najčešće koristi na flajerima, pozivnicama, poklon vaučerima, razglednicama, kuponima, ulaznicama, nalepnicama, kao i na koricama brošura, kataloga, knjiga, kalendara, izveštaja

Personalizovana, odnosno varijabilna štampa pomaže i kod raznih akcija prodaje ili kod nagradnih igara, gde se izrađuju kuponi sa različitim direktnim nagradama ili alfanumeričkim kodovima sa kojima učestvujete u nagradnoj igri.

Varijabilna štampa sve veći upliv ima i u produkciji ambalaže, gde se uz određeni softver i opremu realizuje na primer velika serija nalepnica za proizvode, koje su sve više ili manje različite, odnosno unikatne!